Ekonomiczne aspekty zastosowania kogeneracji w oczyszczalni ścieków

Opłacalność inwestycji w kogenerację zależy od indywidualnych warunków panujących w oczyszczalni i powinna być przedmiotem analizy, poprzedzonej audytem energetycznym. Niemniej można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne dla każdej instalacji:

 • Możliwość zastosowania w rejonie zurbanizowanym dzięki wysokiej sprawności, modułowej budowie oraz niskiej wartości emisji gazów i pyłów
 • Stały dostęp do „darmowego” biogazu z instalacji WKF
 • Produkcja energii cieplnej dla potrzeb oczyszczalni ścieków – ogrzewanie budynków, podgrzewanie procesowe WKF i suszenie osadów
 • Obniżenie zakupu energii elektrycznej z zewnętrznych źródeł
 • Możliwość zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków przy zaniku napięcia w zewnętrznej sieci elektroenergetycznej dzięki zastosowaniu w modułach kogeneracyjnych generatorów synchronicznych
 • Mniejsze straty przesyłowe energii
 • Szybki zwrot z inwestycji w kogenerację

Zalety spalania biogazu w układach kogeneracyjnych

 • Wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność usług komunalnych
 • Zastosowanie biogazu jako paliwa ogranicza emisję CO2
 • Spalanie biogazu w silnikach gazowych uważane jest za technologię przyjazną środowisku
 • Poparcie UE w tego rodzaju inwestycjach
 • Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska
 • Zmniejszenie ilości energii elektrycznej pobieranej przez oczyszczalnię z sieci energetycznej
 • Zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych przez wyeliminowanie używania pochodni (ograniczenie pracy jedynie do stanów awaryjnych systemu)

Techniczne aspekty zastosowania kogeneracji w oczyszczalni ścieków

Zakresy mocy jednostek kogeneracyjnych

W zależności od zastosowanych silników oferujemy następujące zakresy mocy elektrycznej w jednostkach kogeneracyjnych:

 • MAN (30-530 kW)
 • MWM (400-4300 kW)
 • Perkins (300-1000 kW)
 • Liebherr (140-500 kW)

Typy zabudowy

Oferowane przez nas jednostki kogeneracyjne są dostępne w kilku rodzajach zabudowy:

 • Układ na tzw. ramie - nie posiada żadnych elementów tłumiących hałas emitowany przez silnik
 • W obudowie dźwiękochłonnej do zabudowy wewnątrz pomieszczeń
 • Zewnętrzny kontener dźwiękochłonny

Tryb pracy

 • Praca równoległa z siecią
 • Praca równoległa z siecią z możliwością pracy rezerwowej
 • Synchronizacja dwóch i więcej jednostek kogeneracyjnych między sobą

Regulacja jednostek kogeneracyjnych

 • Według odbioru energii cieplnej
 • Według zapotrzebowania na energię elektryczną
 • Według parametrów biogazu (ilość)

Wyposażenie dodatkowe instalacji kogeneracji

Stacje przygotowania biogazu:

 • Filtry z węglem aktywnym
 • Odsiarczanie mikrobiologiczne lub chemiczne
 • Dmuchawy biogazu i węzły tłoczne
 • Stacje osuszania biogazu (schładzanie i podgrzewanie)
 • Pochodnie biogazu
 • Analizatory biogazu

Układy pomiarowe spełniające wymogi Urzędu Regulacji Energetyki:

 • Liczniki energii elektrycznej brutto
 • Liczniki ciepła
 • Gazomierze

Parametry biogazu i systemy oczyszczania

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl