logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Logo Generator Koncepcji Ekologicznych GEKON

Projekt „MethaPrep” pt. „Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji surowych osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej” jest realizowany w ramach programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Okres realizacji projektu: Od 01.10.2015 do 30.09.2017 (24 miesiące)

Kwota dofinansowania: 2 245 612 PLN

Kwota całkowita projektu: 2 713 140 PLN

 

Skład konsorcjum: RDLS Sp. z o.o. (Lider), Uniwersytet Warszawski, Ecokube sp. z o.o.

 

Głównym założeniem projektu jest opracowanie szczegółów techniczno-technologicznych procesu przyspieszonej utylizacji osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem biopreparatów oraz biosuplementów zwiększających tempo i wydajność procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz konstrukcja prototypu mobilnej komory fermentacyjnej. Planowane prace badawcze mają zarówno charakter badań przemysłowych jak i rozwojowych.

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl