Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Oferujemy wiodące na świecie technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Starannie dobrane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie niskich kosztów obsługi i efektów oczyszczania spełniających wszystkie  krajowe i europejskie normy.


Komunalne oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Proponujemy elastyczne i oszczędne rozwiązania, uwzględniające zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.                                            


Kogeneracja

Kogeneracja

Projektujemy i dostarczamy systemy kogeneracyjne zapewniające autonomię dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla oczyszczalni ścieków, szpitali, basenów, szkół, hoteli i innych budynków publicznych.  

                                 Usługi projektowe i finansowanie inwestycji

usługi projektowe

Dostarczamy koncepcje i projekty uwzględniające indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniające spójność z wymaganiami dotacji unijnych. Mamy również doświadczenie w realizacji zadań typu "zaprojektuj i wybuduj" 


Optymalizacja procesowa

Oferujemy innowacyjne rozwiązania prowadzące do oszczędności zużycia energii elektrycznej, wody procesowej i reagentów oraz wzrostu wydajności produkcji.


Maszyny i urządzenia

Projektujemy i wykonujemy nietypowe jednostkowe urządzenia uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl