Jednostka kogeneracyjna zasilana gazem LPG

Oferujemy rozwiązania o mocach elektrycznych w przedziale 80 – 470 kW oraz cieplnej od 150 kW.


Premia gwarantowana dla nowej małej jednostki kogeneracyjnej

To dopłata do wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w nowej małej jednostce kogeneracji, która wchodzi w skład źródła o łącznej mocy nie większej niż 1 MW. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać promesę koncesji i w jej ramach potwierdzenie "efektu zachęty", a po wybudowaniu jednostki kogeneracyjnej w ustawowym terminie wystąpić o dopuszczenie do udziału w systemie wsparcia.


Systemy kogeneracyjne w przemyśle

Wiele procesów przemysłowych wymaga jednoczesnego zagwarantowania energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja w kogenerację lub trigenerację jest idealnym rozwiązaniem dla firm szukających oszczędności i starających się poprawić swoją efektywność energetyczną. Przynosi ona nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale wpływa również pozytywnie na stan środowiska naturalnego.


Systemy zasilane biogazem z oczyszczalni ścieków i biogazowni

Oferujemy rozwiązania pozwalające na wdrożenie dużych oszczędności w oparciu o systemy kogeneracyjne. Kogeneracja to proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. W rezultacie otrzymuje się energię elektryczną, która może być wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni (ewentualne nadwyżki można sprzedać do sieci zewnętrznej) oraz ciepło na cele technologiczne, c.o. i c.w.u. Wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność usług komunalnych.

kogeneracja

Modernizacje PEC

Posiadamy doświadczenie w projektach energetycznych związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła. Proponowane przez nas układy skojarzone posiadają większą sprawność całkowitą w porównaniu do tradycyjnych układów rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W proponowanych przez nas rozwiązaniach jest możliwość osiągnięcia sprawności całkowitej 90 – 95%. Układy kogeneracyjne mogą być również wykorzystywane jako awaryjne źródło energii elektrycznej - praca w trybie tzw. wyspowym.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl