Ekonomiczne aspekty zastosowania kogeneracji w oczyszczalni ścieków

Opłacalność inwestycji w kogenerację zależy od indywidualnych warunków panujących w oczyszczalni i powinna być przedmiotem analizy, poprzedzonej audytem energetycznym. Niemniej można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne dla każdej instalacji:

 • Możliwość zastosowania w rejonie zurbanizowanym dzięki wysokiej sprawności, modułowej budowie oraz niskiej wartości emisji gazów i pyłów
 • Stały dostęp do „darmowego” biogazu z instalacji WKF
 • Produkcja energii cieplnej dla potrzeb oczyszczalni ścieków – ogrzewanie budynków, podgrzewanie procesowe WKF i suszenie osadów
 • Obniżenie zakupu energii elektrycznej z zewnętrznych źródeł
 • Możliwość zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków przy zaniku napięcia w zewnętrznej sieci elektroenergetycznej dzięki zastosowaniu w modułach kogeneracyjnych generatorów synchronicznych
 • Mniejsze straty przesyłowe energii
 • Szybki zwrot z inwestycji w kogenerację
 •  Opłacalność inwestycji w kogenerację zależy od indywidualnych warunków panujących w oczyszczalni i powinna być przedmiotem analizy, poprzedzonej audytem energetycznym. Przyjmuje się, że minimalna wielkość kogeneratora to około 100 kWh mocy elektrycznej ( dla oczyszczalni około 60.000 RLM)


Przykładowy efekt pracy kogeneratora w oczyszczalni o przepustowości do 26.400 m3/dobę

Zalety spalania biogazu w układach kogeneracyjnych

 • Wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność usług komunalnych
 • Zastosowanie biogazu jako paliwa ogranicza emisję CO2
 • Spalanie biogazu w silnikach gazowych uważane jest za technologię przyjazną środowisku
 • Poparcie UE w tego rodzaju inwestycjach
 • Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska
 • Zmniejszenie ilości energii elektrycznej pobieranej przez oczyszczalnię z sieci energetycznej
 • Zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych przez wyeliminowanie używania pochodni (ograniczenie pracy jedynie do stanów awaryjnych systemu)

Techniczne aspekty zastosowania kogeneracji w oczyszczalni ścieków

Zakresy mocy jednostek kogeneracyjnych

W zależności od zastosowanych silników oferujemy następujące zakresy mocy elektrycznej w jednostkach kogeneracyjnych:

 • MAN (30-530 kW)
 • MWM (400-4300 kW)
 • Perkins (300-1000 kW)
 • Liebherr (140-500 kW)

Typy zabudowy

Oferowane przez nas jednostki kogeneracyjne są dostępne w kilku rodzajach zabudowy:

 • Układ na tzw. ramie - nie posiada żadnych elementów tłumiących hałas emitowany przez silnik
 • W obudowie dźwiękochłonnej do zabudowy wewnątrz pomieszczeń
 • Zewnętrzny kontener dźwiękochłonny

Tryb pracy

 • Praca równoległa z siecią
 • Praca równoległa z siecią z możliwością pracy rezerwowej
 • Synchronizacja dwóch i więcej jednostek kogeneracyjnych między sobą

Regulacja jednostek kogeneracyjnych

 • Według odbioru energii cieplnej
 • Według zapotrzebowania na energię elektryczną
 • Według parametrów biogazu (ilość)

Wyposażenie dodatkowe instalacji kogeneracji

Stacje przygotowania biogazu:

 • Filtry z węglem aktywnym
 • Odsiarczanie mikrobiologiczne lub chemiczne
 • Dmuchawy biogazu i węzły tłoczne
 • Stacje osuszania biogazu (schładzanie i podgrzewanie)
 • Pochodnie biogazu
 • Analizatory biogazu

Układy pomiarowe spełniające wymogi Urzędu Regulacji Energetyki:

 • Liczniki energii elektrycznej brutto
 • Liczniki ciepła
 • Gazomierze

Problemy wynikające z nieodpowiedniego przygotowania biogazu

 Problemy z eksploatacją:

 • Korozja układów – AWARIE!
 • Niższe przychody
 • Przedwczesne zużycie
 • Obniżenie sprawności

  Zwiększenie kosztów eksploatacyjnych:

 • Częstsze wykonywanie poszczególnych przeglądów
 • Częstsze wymiany oleju
 • Skrócenie czasu pracy do generalnego remontu

Odsiarczanie biogazu

Mikrobiologiczne

 • stężenia H2S < 10 000 ppm
 • przepływ biogazu do 3 500 m3/h

 Suche ze stałym złożem

 • stężenia H2S < 15 000 ppm
 • przepływy biogazu do 1 500 m3/h

 Usuwanie siloxanów w filtrach z węglem aktywnym

 • zblokowana ze stacją osuszania

Przykładowe realizacje

Budowa zespołu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków  Żydomice

W ramach zadania wykonano kompletny projekt budowlany i wykonawczy, oparty o instalację  jednostki kogeneracyjnej zasilanej biogazem o mocy cieplnej 225 kW i mocy elektrycznej 190 kW.

Zadanie obejmowało następujące zagadnienia:

 • projekt technologiczny
 • projekt budowlany
 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze branżowe
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
 • ekspertyzy i inwentaryzacje
 • badania geologiczne
 • projekt ochrony akustycznej

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Południe" w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

W ramach zadania wykonano projekt wielobranżowy, oparty o instalację  2 jednostek kogeneracyjnych zasilanych biogazem o łącznej mocy cieplnej 910 kW i mocy elektrycznej 730 kW.

 

Zakres prac obejmował:

 • Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Projekt wstępny.
 • Projekt budowlany.
 • Projekt wykonawczy.
 • prace instalacyjne
 • prace budowlane
 • system odsiarczania

Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o

Przedmiotem Zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o". Moc cieplna zastosowanego układu wyniosła  127 kW, moc elektryczna 104 kW.

 

Zadanie obejmowało następujące zagadnienia:

 • projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę
 • projekt wykonawczy
 • przedmiar robót i Kosztorys inwestorski
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl