Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zastosowania kogeneracji w PEC

Funkcjonowanie przedsiębiorstw energetyki cieplnej opartych na spalaniu węgla wiąże się z wprowadzaniem do powietrza zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu. Rozwój systemów ciepłowniczych poprzez budowę bloków kogeneracyjnych zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko. Urządzenia kogeneracyjne zasilanie gazem ziemnym pozwalają produkować jednocześnie energie cieplną i elektryczną. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych a tym samym przyczynia się do zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji, a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery. Wyprodukowane ciepło jest dostarczane do istniejącego systemu ciepłowniczego a energia elektryczna może być wykorzystywana na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci zewnętrznej. W efekcie obniżeniu ulegają koszty funkcjonowania zakładu i stworzone zostają możliwości do pozyskiwania nowych odbiorców ciepła. Wzrasta również konkurencyjność przedsiębiorstwa, a dzięki inwestycjom w zaawansowane technologie jest ono postrzegane jako innowacyjne i nowoczesne.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl