Przykładowy efekt pracy kogeneratora o mocy elektrycznej 150 kW w zakładzie przemysłowym

Roczne koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej przed inwestycją: 2 470 959 zł

Inwestycja w CHP (bez kosztów zakupu gazu): 1 600 000 zł

Roczne koszty zakupu gazu LPG: 1 267 538 zł

Roczne koszty serwisu instalacji: 82 000 zł

Razem koszt układu CHP w pierwszym roku: 2 949 538 zł

Roczne przychody liczone jako uniknięty koszt zakupu energii: 2 490 159 zł

  

Ponieważ koszty związane z inwestycją w instalację są jednorazowe to już w drugim roku funkcjonowania układu przychody z inwestycji powinny przekroczyć koszty funkcjonowania układu.

 

Dodatkowo istniej możliwość finansowania zakupu JK przy pomocy leasingu.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl