Przebieg procesu kompostowania osadów ściekowych w technologii bębnowej

Przebieg procesu w oferowanej technologii wygląda następująco: osad z mieszaniną słomy, liści czy trawy wprowadzany jest do bębna kompostującego. Pojemność bębna dostosowywana jest do wytycznych projektowych i osiąga maksymalnie 130 m3. Odpady większe gabarytowo są przed zmieszaniem rozdrabniane, następnie wstępnie mieszane w odpowiednich proporcjach i podawane na początek bębna. Wewnątrz bębna mieszanina jest napowietrzana, a temperaturę kontroluje układ czujników, dzięki czemu w bębnie utrzymywany jest jej stały poziom. Zarówno układ podawania odpadów do bębna, sam bęben, jak i układ odbioru kompostu z bębna są hermetyczne, w związku z czym nie ma możliwości emisji złowonnego powietrza na zewnątrz instalacji. Najbardziej uciążliwa faza procesu – tzw. faza gorąca – przebiega w izolowanym termicznie bębnie, z którego złowonne poprocesowe powietrze odciągane jest do biofiltra i oczyszczane. Dzięki obrotowi bębna otrzymujemy stałą mieszankę o jednolitym, zhomogenizowanym składzie i skracamy proces fazy gorącej do dwóch tygodni. Po tym okresie kompost systemem przenośników usuwany jest z bębna na zewnątrz, nie posiada już cech złowonnych, ma postać ziemistą i jednorodny skład. Kompost taki po wystudzeniu może być magazynowany w monopryzmach na terenie magazynu, skąd wywożony będzie do miejsc docelowego zagospodarowania. Proces prowadzony jest w układzie liniowym, co oznacza, że na bieżąco doprowadzane są nowe porcje odpadów do kompostowania, a partie kompostu wyrzucane są z bębna.

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl