Od czego zacząć ?

 Od opracowania koncepcji. Przed jej wykonaniem należy:

 

1. Uzyskać dane dotyczące ilości RLM i ścieków, przeprowadzić badania ścieków na wejściu i wyjściu,

2. Ustalić miejsce odbioru ścieków (kanalizacja czy odbiornik)

3. Przeprowadzić badania laboratoryjne ścieków i wyniki porównać z zakładami o podobnym profilu produkcyjnym,

4. Dokonać analizy stanu istniejącego oczyszczalni (w przypadku modernizacji),

5. Opracować jakościowo-ilościowy bilans ścieków,

6. Opracować schemat technologiczny proponowanych rozwiązań.

Na co zwrócić uwagę ?

Po opracowaniu i akceptacji koncepcji należy:

 

1. Dokonać analizy techniczno-ekonomicznej (pełna oczyszczalnia czy tylko podczyszczalnia),

2. Przeprowadzić negocjacje z gestorem sieci w sprawie parametrów ścieków (ma wpływ na ostateczny koszt instalacji),

3. Wykonać projekt, uzyskać decyzje wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę,

4. Dobrać odpowiednie rozwiązania i urządzenia

5. Dobrać stopień automatyzacji

6. Przeprowadzić proces instalacyjno-budowlany

7. Przeprowadzić rozruch technologiczny i odbiór instalacji

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl