Flotator

oczyszczalnia ścieków

Flotator służy do usuwania cząstek stałych wraz z frakcjami lekkimi unoszącymi się na powierzchni ścieków. W urządzeniu tym wykorzystywany jest proces flotacji, w którym zanieczyszczenia przyczepiają się do miniaturowych pęcherzyków powietrza, które unosząc się tworzą na jej powierzchni zwartą powłokę. Ścieki znajdujące się w urządzeniu są oczyszczane nawet 5 razy szybciej niż w zwykłym procesie sedymentacyjnym. System umożliwia również aglomerację cząstek gazu, co dwukrotnie zwiększa prędkość migracji gazu ku powierzchni. W rezultacie następuje szybka eliminacja ciał stałych. Ścieki wpadające do flotatora mieszane są ze ściekami oczyszczonymi wychodzącymi z systemu. Dzięki odpowiedniemu kształtowi dysz, ilość i rozmiar pęcherzyków powietrza powodują najlepszą możliwą adhezję i absorpcję cząstek zanieczyszczeń. Cząsteczki powierza i zanieczyszczenia kierują się ku powierzchni, gdzie zachodzi proces odwodnienia zanieczyszczeń, zanim zostaną one zabrane specjalnym zgarniaczem. Ciężkie zanieczyszczenia, takie jak piasek, pozostają na dnie osadnika i usuwane są za pomocą automatycznego zaworu pneumatycznego do zbiornika uśredniającego albo do zbiornika wstępnego przed sitami. Usuwanie osadu odbywa się grawitacyjnie w rurze flokulacyjnej. Usuwanie ciał stałych następuje znacznie sprawniej jeśli przed flotatorem zainstalowany jest układ koagulacji-flokulacji. Skuteczność usuwania ciał stałych sięga wtedy 95% i możliwa jest również redukcja 40% BZT5. Wynika to z faktu, że w systemie uzyskuje się optymalną strukturę i wielkość kłaczków.

Separator tłuszczu

oczyszczalnia ścieków

Separatory tłuszczu to urządzenia o podobnej zasadzie działania, co flotatory. Oleje i tłuszcze ulegają separacji w wyniku rozdziału grawitacyjnego oraz wykorzystania procesu flotacji. Odpowiedni kształt deflektorów umieszczonych wewnątrz korpusu separatora wymusza odpowiedni przepływ ścieków oraz uniemożliwia wydostanie się z separatora oddzielonych substancji tłuszczowych. Separatory eliminują między 80 a 100 % tłuszczów niemających formy emulsji. Urządzenia te są również wyposażone są w zgarniacz oraz otwór rewizyjny ułatwiający utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzenia.

Zagęszczacz osadów

oczyszczalnia ścieków

Zagęszczacze osadów mają na celu zapewnienie optymalnego oczyszczania poprzez redukcję stężenia ciał stałych w ściekach i zwiększenie stężenia osadów. Wytwarzane są ze stali GRP, AISI304 i PP. Oferujemy urządzenia o przepływach od 1 do 90 m3/h.

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl