Granulacja osadów i zmiana kodu odpadu

W procesie oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny w postaci osadów. Osady te można podać dalszej obróbce i w efekcie uzyskać produkt, który można wprowadzać do obrotu jako tzw. polepszacz glebowy. Sam proces przeprowadzany jest przy użyciu kompletnych linii do higienizacji i granulacji osadu. W skład takiej linii oprócz reaktora wchodzą także silosy do przechowywania wapna ,a także przenośniki osadu i granulatu wraz z dozownikiem wapna. Zagęszczone i odwodnione osady mieszane są w reaktorze z określoną dawką wapna palonego. W wyniku reakcji hydratyzacji wapna wytwarza się wysoka temperatura dzięki której powstaje sterylny i stabilny produkt o charakterze granulatu o określonej wielkości. Dzięki temu jego składowanie i transport są znacznie prostsze i bezpieczniejsze. Głównym zastosowaniem tego wyrobu jest nawożenie upraw rolnych i można dla niego uzyskać pozwolenie na wprowadzenie do handlu.

Procedura uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu

Uzyskanie zgody na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby wymaga wykonania badań i uzyskania następujących pozwoleń i dokumentów (w nawiasie podany jest przewidywany czas uzyskania poszczególnych wytycznych):

 • badania biologiczne (2 – 6 tygodni)
 • sprawozdanie z badań biologicznych
 • badania fizyko – chemiczne (2 – 6 tygodni)
 • sprawozdanie z badań fizyko – chemicznych
 • opinia o wpływie na zdrowie ludzi; (2 – 4 tygodni)
 • opinia o wpływie na zdrowie zwierząt; (2 tygodnie)
 • opinia o wpływie na środowisko; (2 tygodnie)
 • badania rolnicze (około 1 roku)
 • opinia przydatności rolniczej
 • instrukcja użytkowania i przechowywania
 • karta charakterystyki produktu (2 tygodnie)
 • wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (maksymalnie 2 miesiące)

Dodatkowo podmiot produkujący takie preparaty musi rozszerzyć zakres swojej działalności o handel nawozami lub środkami wspomagającymi uprawę roślin.

Regulacje prawne związane z zastosowaniem osadów ściekowych

 • Ustawa o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 150)
 • Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r.  w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015, poz. 132).

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl