Projektowanie i budowa nowych obiektów

Oferujemy rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w terenach rozproszonych, zwłaszcza w takich, które nie zostały włączone do żadnej aglomeracji. Po przeprowadzeniu analiz projektowych proponujemy najbardziej efektywne ekonomiczne rozwiązania, które zależnie od sytuacji mogą przybrać formę nowoczesnych oczyszczalni kontenerowych, bądź oczyszczalni modułowych z opcja rozbudowy i punktem zlewczym. Oferowane systemy są enerogooszczędne, zautomatyzowane, kompaktowe i spełniają rygorystyczne normy unijne oraz międzynarodowe. Dodatkowo oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji UE lub innych instrumentów finansowych nieobciążających wskaźniki zadłużenia gminy.


Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ma głównie na celu dostosowanie parametrów oczyszczania do aktualnie obowiązujących w Polsce i UE norm środowiskowych, jak również zwiększenia ich przepustowości.  Może być również związana ze złym stanem technicznym i zużyciem pracujących urządzeń. Nasze rozwiązania pozwalają na wyeliminowanie różnych problemów eksploatacyjnych i poprawę efektywności procesów technologicznych.


Gospodarka osadowa

Odwadnianie osadów to jeden z istotnych kosztów w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Oferujemy różne rozwiązania dotyczące zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych - od tradycyjnych metod przy użyciu pras osadowych i wirówek, po nowatorskie przy wykorzystaniu elastycznych kontenerów filtracyjnych. W ramach projektów badawczych z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi dysponujemy dostępem do technologii zwiększającymi wydajność pracy komór fermentacyjnych.


Optymalizacja procesu technologicznego

Oferujemy rozwiązania zwiększające wydajność eksploatowanego systemu, Celem jest poprawa jakości usług, wydajności instalacji oraz zapewnienie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl