Projektowanie i budowa nowych obiektów

Oferujemy rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w terenach rozproszonych, zwłaszcza w takich, które nie zostały włączone do żadnej aglomeracji. Po przeprowadzeniu analiz projektowych proponujemy najbardziej efektywne, ekonomiczne rozwiązania, które zależnie od sytuacji, mogą przybrać formę nowoczesnych oczyszczalni kontenerowych bądź oczyszczalni modułowych z opcją rozbudowy i punktem zlewczym. Oferowane systemy są enerogooszczędne, zautomatyzowane, kompaktowe i spełniają rygorystyczne normy unijne oraz międzynarodowe. Dodatkowo oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji UE lub innych instrumentów finansowych nieobciążających wskaźników zadłużenia gminy.

oczyszczalnia ścieków

Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ma głównie na celu dostosowanie parametrów oczyszczania do aktualnie obowiązujących w Polsce i UE norm środowiskowych, jak również zwiększenia ich przepustowości.  Może być również związana ze złym stanem technicznym i zużyciem pracujących urządzeń. Nasze rozwiązania pozwalają na wyeliminowanie różnych problemów eksploatacyjnych i poprawę efektywności procesów technologicznych.

oczyszczalnia ścieków

Gospodarka osadowa

Odwadnianie osadów to jeden z istotnych kosztów w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Oferujemy różne rozwiązania dotyczące zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych - od tradycyjnych metod przy użyciu pras osadowych i wirówek, po nowatorskie przy wykorzystaniu elastycznych kontenerów filtracyjnych. W ramach projektów badawczych z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi dysponujemy dostępem do technologii zwiększających wydajność pracy komór fermentacyjnych.


Granulacja osadów ściekowych

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe można stosować w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Warunkiem jest ich odpowiednie przygotowane, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.

 


Optymalizacja procesu technologicznego

Oferujemy rozwiązania zwiększające wydajność eksploatowanego systemu, w celu poprawy jakości usług, wydajności instalacji oraz zapewnienia optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl