Kontenerowa podczyszczalnia ścieków

oczyszczalnia ścieków

Biorąc pod uwagę fakt, że ścieki przemysłowe stawiają wysokie wymagania systemom odpowiedzialnym za ich oczyszczanie, nasza propozycja obejmuje mechaniczno-chemiczny system oczyszczania ścieków uwzględniający parametry ścieków surowych wytwarzanych przez zakład. Za wyjątkiem zbiornika uśredniającego, główne urządzenia podczyszczalni ścieków umieszczane są w kontenerach.

 

Przykładowy przebieg procesu:

 

1) Ścieki z procesów produkcyjnych spływają kanalizacją do przepompowni.

2) Ścieki z pompowni podawane są na sito bębnowe, gdzie następuje oddzielenie zanieczyszczeń stałych o średnicy powyżej 0,5 mm.

3) Ścieki grawitacyjnie spływają do zbiornika uśredniającego, w którym następuje ich wymieszanie i napowietrzanie.

4) Napowietrzone i wymieszane ścieki zostają poddane koagulacji i flokulacji w reaktorze rurowym, do którego w ściśle określonej kolejności i ilości dozowane są chemikalia.

5) Ścieki kierowane są do flotatora, w którym następuje oddzielenie zanieczyszczeń, a podczyszczone ścieki są odprowadzane do kanalizacji

6) Oddzielony na flotatorze osad jest poddawany higienizacji, a następnie odwodnieniu na prasie filtracyjnej.

W przypadku klientów zainteresowanych budową systemu oczyszczania ścieków, który umożliwi odprowadzenie ścieków oczyszczonych bezpośrednio do środowiska naturalnego (zgodnie z wymogami postawionymi przez lokalne służby ochrony środowiska), w projekcie oczyszczalni ścieków ujmowany jest również stopień biologiczny.

 

Proponując konkretne rozwiązania oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków zawsze bazujemy na parametrach ścieków surowych (badanych laboratoryjnie) i wymaganiach stawianych przez lokalnego odbiorcę ścieków lub organy ochrony środowiska. Urządzenia i wyposażenie zawarte w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków są ściśle dobierane do indywidualnego zapotrzebowania i sytuacji w zakładzie.

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl