Modernizacje lokalnych oczyszczalni ścieków

Wiele lokalnych oczyszczalni zostało wybudowanych jeszcze w ubiegłym wieku i wymaga pilnej modernizacji lub rozbudowy. Nasz doświadczony zespół technologów i inżynierów pomaga podjąć decyzję o wyborze sposobu przeprowadzenia zmian w pracujących obiektach przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, która może służyć przez kolejne 10-20 lat.

Audyt technologiczny

  • analiza istniejących procesów technologicznych
  • wytyczne do dostosowania obiektu do aktualnych wymagań prawa wodnego oraz zmian w ilości i jakości dopływających ścieków

Ekspertyza techniczna istniejących obiektów

  • analiza kubaturowych obiektów żelbetowych
  • proponowane technologie renowacji
  • urządzenia techniczne - koncepcja wymiany na urządzenia nowe, energooszczędne i bardziej wydajne
  • automatyzacja procesów i systemów powiadamiania o jakości pracy oczyszczalni

Poniżej przedstawiamy przykład realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków bazującej na naszych propozycjach i projekcie:

Przed modernizacją


Po modernizacjiEcokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl