Prasa komorowa

oczyszczalnia ścieków

Osady nadmierne, powstające w procesach biologicznego oczyszczania ścieków po wstępnej stabilizacji np. w otwartych komorach tlenowych (KTS), wymagają odwodnienia. Problem ten rozwiązuje układ urządzeń prasy komorowej, dający najwyższy z dostępnych technologii stopień odwodnienia – nawet do 40% suchej masy. Tuż przed skierowaniem osadów do prasy, dodaje się do nich reagenty (koagulant i flokulant) oraz wapno. Dzięki temu osad traci więcej wody i nie przyczepia się do mat filtracyjnych prasy. Na końcu procesu osad usuwany jest z prasy w postaci placków, które spadają do kontenera. Układ zapewnia pełną automatykę i niskie koszty eksploatacji systemu. Oferujemy prasy w wersji automatycznej, półautomatycznej i ręcznej.

 

Prasa komorowa automatyczna

oczyszczalnia ścieków

Prasa komorowa półautomatyczna

oczyszczalnia ścieków

Prasa komorowa ręczna

oczyszczalnia ścieków

Prasa  śrubowa

oczyszczalnia ścieków

Powstałe osady nadmierne przygotowywane są w niewielkim zbiorniku, gdzie dozowane są reagenty i następuje wymieszanie. Powstałe w ten sposób kłaczki osadów podawane są do wnętrza prasy gdzie obracające się dyski, powodują odwadnianie osadów. System ten w bardzo prosty i niewymagający dużych nakładów eksploatacyjnych sposób powoduje odwodnienie osadów do 20% suchej masy. Elementy urządzenia stykające się z osadami ściekowymi są wykonane z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej.

 

Wirówka dekantacyjna

oczyszczalnia ścieków

Jest to maszyna z wirującym bębnem wypełnionym osadem. Na skutek wytworzonej siły odśrodkowej następuje oddzielenie wody od części stałych. Stopień odwodnienia osiąga powyżej 20%. Technologia ta gwarantuje małe zapotrzebowanie na wodę płuczącą, wysoki stopień zautomatyzowania pracy oraz dużą estetykę pracy.

Kompaktor śrubowy

oczyszczalnia ścieków

Kompaktor śrubowy podczas jednego cyklu spełnia kilka funkcji w procesie oczyszczania: transport, osuszanie i zagęszczanie odfiltrowanych zawiesin pochodzących ze ścieków przemysłowych i komunalnych, minimalizując ich objętość i zawartość wody. Urządzenie to nadaje się zwłaszcza do zagęszczania zawiesin z procesów filtracji i cedzenia, jak również odpadów poprodukcyjnych. Zagęszczarki są urządzeniami kompaktowymi, oferują wysoką sprawność, a ich instalacja nie wymaga dużej przestrzeni i specjalistycznych prac budowlanych. Konstrukcja urządzeń zabezpiecza części mechaniczne przed kontaktem ze ściekami, gwarantując przy tym długi czas pracy. Technika wałów drążonych redukuje możliwość powstawania zatorów przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości transportowych – ilości i różnorodności transportowanych materiałów. Każda sekcja kompaktora jest zabezpieczona pokrywą zapewniającą higieniczny i bezwonny proces. Komora transportowa posiada otwór, przez który materiał do zagęszczenia spada bezpośrednio na transporter śrubowy z drążonym wałem. Śruba obraca się na śliskiej powierzchni, transportując materiał poprzez komorę transportową w kierunku filtra i komory zagęszczania, gdzie gromadzone są zawiesiny, piasek i materiały oleiste. Woda usuwana jest rurą drenażową umiejscowioną w dolnej części komory, zaś zawiesiny regulowanym wylotem ciśnieniowym.

Kontenery elastyczne

oczyszczalnia ścieków

Metoda ta stanowi alternatywę dla eksploatacji prasy osadowej lub wirówek. Proponowana technologia odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków polega na ich odsączaniu w elastycznych kontenerach (duże worki) wykonanych z tkaniny filtracyjnej przypominającej geowłókninę. Tkanina ta zapobiega również ponownemu pochłanianiu wilgoci pochodzącej z opadów atmosferycznych w trakcie procesu odwadniania. Z tego względu nie jest konieczne jakiekolwiek zadaszenie. Instalacja kontenerów wymaga tylko prostego przygotowania terenu i wykonania minimalnych robót instalacyjnych bez zakupu drogich urządzeń i wykonywania innych robót budowlanych. System nie wymaga ogrzewania, przesypywania, mieszania ani doprowadzania energii w żadnej innej formie. Kontenery te ułożone są na płaskim, uszczelnionym podłożu, a następnie napełniane osadem o dowolnym uwodnieniu, z dodatkiem reagentów. System ten pozwala uzyskać do 20 % suchej masy, przy wysokości nakładów finansowych na poziomie kilku procent wartości innych technologii odwadniania osadów. Dla uzyskania właściwego poziomu odwodnienia niezbędne jest dodawanie polielektrolitu do osadów kierowanych do zbiorników. Parametry uzyskiwanego odcieku sięgają 50 - 100 mg ChZT. Część tego odpływu może być wykorzystana do celów technologicznych – np. rozcieńczenia podawanego polielektrolitu.

 

Technologia ta sprawdza się dobrze w następujących sytuacjach:

  • Gdy oczyszczalnia podlega dużym sezonowym zmianom obciążenia wynikającym np. z przyjazdu turystów lub z sezonowości produkcji podłączonych zakładów. W takim przypadku worki mogą rozwiązać szczytowe zapotrzebowanie na usługę odwadniania osadów
  •  W przypadku remontów instalacji odwadniania osadów lub zbiorników zagęszczania osadów
  • Jako rozwiązane awaryjne

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl