Sita obrotowe

oczyszczalnia ścieków

Sita obrotowe służą do mechanicznego oczyszczania ścieków z ciał stałych w rozmiarach od 0,15 do 2 mm. Urządzenia te cechuje duża wydajność i skuteczność oraz bezobsługowa praca. Oferujemy maszyny o przepływach od 7 do 3 280 m3/h. Głównym elementem sita obrotowego jest bęben szczelinowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 L. Króćcem wlotowym pompowane są ścieki, woda przepływa przez szczeliny do wnętrza bębna, natomiast ciała stałe zostają na jego powierzchni i są usuwane zsypem. W bębnie zamontowane są szczotki, które czyszczą sito i wyrzucają zanieczyszczenia na zewnątrz. Sprawia to, że urządzenie ma charakter samoczyszczący.

Sita statyczne

oczyszczalnia ścieków

Sita statyczne służą do filtracji bądź przesiewania ciał stałych – oddzielania ich od cieczy. W oczyszczalniach miejskich usuwane są cząstki zawierające się w przedziale od 1 do 1,5 mm. Natomiast dla nieczystości przemysłowych zakres ten wynosi od 0,5 do 1 mm. Oferujemy urządzenia o przepływach od 30 do 280 m3/h. Sito zbudowane jest ze skrzyni wlewowej z laminatu, sita szczelinowego ze stali nierdzewnej AISI 316 L i zbiornika, w którym gromadzi się przefiltrowana ciecz. Zanieczyszczenia dostają się do skrzyni wlewowej, następnie wpływają na sito szczelinowe, gdzie oddzielone zostają ciała stałe od cieczy. Zatrzymane cząstki zsuwają się po powierzchni sita, a przefiltrowana ciecz rurami odprowadzana jest na zewnątrz.

Sita pionowe

oczyszczalnia ścieków

Sito pionowe jest przeznaczone do mechanicznej separacji części stałych z przepływających przez urządzenie ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Sito z powodzeniem jest stosowane w obiektach, gdzie ze względu na brak miejsca zastosowanie innych rozwiązań jest utrudnione. Kompaktowa budowa czyni urządzenie idealnym do montażu w obiektach zlokalizowanych w otwartym terenie tj. pompowniach ścieków, stacjach zlewnych lub studzienkach kanalizacyjnych.

 

Wpływające do urządzenia ścieki wprowadzane są do zintegrowanej z urządzeniem komory dolotowej, gdzie następuje ich rozprężenie przy jednoczesnym uspokojeniu przepływu. Komora dolotowa pełni również funkcję przelewu awaryjnego w przypadku napływu zbyt dużej ilości ścieków lub zaniku zasilania. Następnie medium wpływa do cylindrycznego kosza cedzącego, gdzie następuje separacja części stałych. Zatrzymane na wewnętrznej powierzchni elementu separującego skratki usuwane są poprzez system szczotek czyszcząco-zgarniających zamontowanych na wstędze przenośnika ślimakowego. Zanieczyszczenia transportowane są przy pomocy podajnika ślimakowego w górę urządzenia, skąd odprowadzane są poprzez wysyp poza urządzenie. Podczas transportu skratek następuje ich odwodnienie oraz redukcja masy.

 

Piaskowniki

oczyszczalnia ścieków

Piaskownik służy do separacji i odwadniania piasku, żwiru i zawiesin mineralnych występujących w ściekach. Urządzenie to sprawdza się w oczyszczalniach ścieków. do których doprowadzana jest woda z dużą zawartością piasku, np. po procesie oczyszczania buraków i ziemniaków. Przy ziarnistości piasku w granicach od 0,15 do 0,20 mm separacja wynosi ok. 97%.  Separator piasku składa się z komory separacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej bądź z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem (PRFV) i spirali bezwałowej, która umożliwia transportowanie piasku z komory. Górne części zbiornika i koryta mają nierdzewne otwierane pokrywy, które umożliwiają kontrolę drenażu. Napęd znajduje się w górnej części koryta, aby uniknąć problemów z uszczelnianiem. Oferujemy urządzenia o przepływach od 15 do 150 m3/h.

 

Sitopiaskowniki

oczyszczalnia ścieków

Sitopiaskownik łączy w sobie funkcje sita spiralnego w zbiorniku zintegrowanego z prasą skratek oraz piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem piasku. Dodatkowo spełnia funkcje płukania i odwadniania skratek oraz oddzielania zanieczyszczeń pływających ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków oraz w przemyśle spożywczym (np. zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego itp.).

 

Wpływające do zbiornika sitopiaskownika ścieki wstępnie trafiają na sito spiralne, gdzie następuje proces odseparowywania ciał stałych (skratek). W następnej kolejności ścieki wpływają do piaskownika, w którym następuje sedymentacja piasku. Skutkiem tego jest osadzanie się na dnie zbiornika piasku, który jest transportowany pod prąd, z pomocą poziomego wału ślimakowego. Ostatecznie piasek trafia do komory zbiorczej, skąd jest przemieszczany na zewnątrz za pomocą przenośnika ślimakowego. Oczyszczone ścieki trafiają do rury wylotowej.

 

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl