Optymalizacja procesowa

Automatyzacja i technika procesowa odgrywają coraz większą rolę w wielu gałęziach przemysłu. Rosnąca presja konkurencyjna w gospodarce wymusza większy wysiłek innowacyjny i szersze stosowanie rozwiązań prowadzących do oszczędności i wzrostu wydajności produkcji.

 

Oferujemy rozwiązania dopasowane do rodzaju produkcji lub świadczonych usług, wielkości firmy, złożoności procesów oraz kultury organizacyjnej.

 

Prowadzimy i realizujemy prace analityczno-badawcze, zarówno dla istniejących instalacji przemysłowych, jak i nowo-projektowanych obiektów w zakresie poszukiwania i wyznaczania parametrów procesów technologicznych, określania współzależności procesowych kompleksów przemysłowych, analiz ryzyka oraz bezpieczeństwa.

 

Zakres oferowanych przez naszą firmę usług obejmuje:

  • Analizy i koncepcje przedinwestycyjne
  • Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej
  • Dostawę i instalację maszyn oraz urządzeń
  • Szkolenia dla pracowników

Odzysk wody i innych substancji w procesach przemysłowych

Oferujemy rozwiązania systemowe w zakresie zamykania i integracji obiegów wodnych oraz zawracania wód technologicznych w systemach przemysłowych a także zwiększające wydajność wykorzystywanych zasobów wodnych.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl