Opracowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń

Projektujemy obiekty inżynieryjne i instalacje technologiczne związane z ochroną środowiska, oczyszczalniami ścieków, kanalizacją, budownictwem, układami kogeneracyjnymi i efektywnością energetyczną. Opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) wraz ze wsparciem przeprowadzenia procedury przetargowej. Wspieramy naszych klientów jako inwestor zastępczy w procesie inwestycyjnym.


Przeprowadzanie audytów energetycznych

Przeprowadzamy audyty energetyczne przedsiębiorstw, których celem jest uzyskanie informacji o zużyciu energii przez dany obiekt lub instalację. Proponujemy rozwiązania, które umożliwiają poprawę efektywności energetycznej firm a w rezultacie uzyskanie oszczędności finansowych i usprawnień organizacyjnych. Nasze audyty są zgodnie z wymogami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku. Ustawa ta nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski.


Opracowywanie wniosków o dotacje wraz  ze studiami wykonalności

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Naszym atutem jest pełna zgodność przygotowywanych projektów z wymogami umów o dofinansowanie.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl