Opracowywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń

Projektujemy obiekty inżynieryjne i instalacje technologiczne związane z ochroną środowiska, oczyszczalniami ścieków, kanalizacją, budownictwem, układami kogeneracyjnymi i efektywnością energetyczną. Opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) wraz ze wsparciem przeprowadzenia procedury przetargowej. Wspieramy naszych klientów jako inwestor zastępczy w procesie inwestycyjnym.


Przeprowadzanie audytów energetycznych

Przeprowadzamy audyty energetyczne, których celem jest uzyskanie informacji o zużyciu energii przez dany obiekt lub instalację. Proponujemy rozwiązania, które umożliwiają poprawę efektywności energetycznej firm a w rezultacie uzyskanie oszczędności finansowych i usprawnień organizacyjnych. Nasze audyty są zgodnie z wymogami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku. Ustawa ta nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski.


Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa majątkowe otrzymywane za działania zwiększające efektywność energetyczną firmy, którymi można handlować na Towarowej Giełdzie Energii. Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania Białych Certyfikatów, które stanowią doskonałe źródło finansowania działań optymalizacyjnych.


Opracowywanie wniosków o dotacje wraz  ze studiami wykonalności

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Naszym atutem jest pełna zgodność przygotowywanych projektów z wymogami umów o dofinansowanie.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl