Projektowanie zapór (jazów)

Projektujemy śródlądowe obiekty hydrotechniczne, wraz z budowlami towarzyszącymi takimi jak śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb. Konstrukcje tego typu pracują przy obiektach elektrowni wodnych, są częścią instalacji retencyjnych dla zbiorników wodnych, a także służą piętrzeniu wody dla instalacji poboru wody w układach chłodzenia obiektów energetyki konwencjonalnej.

usługi projektowe

Opracowywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń

Projektujemy obiekty inżynieryjne i instalacje technologiczne związane z ochroną środowiska, oczyszczalniami ścieków, kanalizacją, budownictwem, układami kogeneracyjnymi i efektywnością energetyczną. Opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) wraz ze wsparciem przeprowadzenia procedury przetargowej. Wspieramy naszych klientów jako inwestor zastępczy w procesie inwestycyjnym.

usługi projektowe

Opracowywanie wniosków o dotacje wraz  ze studiami wykonalności

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Naszym atutem jest pełna zgodność przygotowywanych projektów z wymogami umów o dofinansowanie.

usługi projektowe

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl