Projektujemy i wdrażamy nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania z poniższych zakresów branżowych:

 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • Obiekty liniowe (wodociągi, kanalizacje, gazociągi i systemy ciepłownicze)
 • Systemy energetyczne i ciepłownicze w zakładach oraz obiektach użyteczności publicznej
 • Obiekty kubaturowe (szkoły, przedszkola, budynki wielorodzinne)
 • Szpitale (modernizacja i rozbudowa)
 • Hale zakładów przemysłowych wraz z obiektami towarzyszącymi
 • Rewitalizacja zabudowy miejskiej z uwzględnieniem wymogów i zaleceń konserwatora zabytków

Jako biuro projektowe oferujemy:

 • Sprawdzanie możliwości zabudowania działki, warunków gruntowych oraz lokalizacji inwestycji
 • Rozpoznanie stanu prawnego działki pod względem przepisów budowlanych i warunków technicznych, ustalenie wymogów w zakresie zagospodarowania i funkcji inwestycji, koncepcje użytkowania i rozwoju, projekty zagospodarowania terenu
 • Współpracę z gminami (władzami lokalnymi), przeprowadzanie rozmów oraz wstępne przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • Stworzenie raportów oddziaływania na środowisko
 • Przeprowadzenie badań gruntu i pomiarów geodezyjnych
 • Wsparcie w rozmowach z dostawcami mediów
 • Wykonanie kompletnego projektu budowlanego łącznie z projektami branżowymi (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)
 • Ewentualne dostosowanie projektu wykonanego za granicą do polskich warunków
 • Tworzenie wielobranżowych projektów wykonawczych
 • Współpracę przy przetargach i przygotowaniu materiałów przetargowych na wykonawstwo
 • Pomoc podczas negocjacji z wykonawcami przy sporządzaniu umowy
 • Pełnienie wymaganych w Polsce nadzorów autorskich i inwestorskich
 • Organizację odbiorów i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektów

Oferujemy również obsługę inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego będącego podstawą do określenia budżetu i rozpisania przetargu
 • Opracowanie specyfikacji wymagań inwestora (projekt przetargowy, specyfikacja robót z przedmiarem) - dokument bazowy do sporządzenia ofert przez generalnych wykonawców
 • Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Współpraca i pomoc w negocjacjach przy zlecaniu prac generalnemu wykonawcy
 • Nadzór w fazie projektowej i w fazie budowy (koszty, terminowość, zakresy umów, jakość, dokumentacja projektu)
 • Kontrola i sprawdzenie dokumentacji projektowej sporządzanej przez generalnego wykonawcę (projekt wykonawczy, projekty warsztatowe, projekt powykonawczy)
 • Zarządzanie budową (sprawowanie nadzoru inwestorskiego, rozliczanie kosztów, kontrola budżetu, sprawdzanie wniosków generalnego wykonawcy dotyczące robót dodatkowych, itp.)
 • Kontrola (zapewnienie jakości projektu oraz robót, kontrola kosztów, nadzorowanie harmonogramu)

Przykładowe realizacje

Przemysł

Realizacja typu „zaprojektuj i wybuduj”. Podczyszczalnia ścieków pochodzących z pralni przemysłowej dla firmy CWS Boco.

 

 

Sektor komunalny

Realizacja typu ESCO. Opracowanie wielobranżowych projektów modernizacji budynków komunalnych, szkoły oraz szpitali (60.000 m2), PFU oraz SW dla powiatowego programu inwestycyjnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.


Branża energetyczna

Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji ciepłowni miejskiej w Wołominie poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zestaw silników gazowych o mocy 8 MW.

Branża deweloperska

Opracowanie projektów wielobranżowych do programu remontu kamienic historycznego miasta Opole Lubelskie wraz ze świadczeniem usług doradztwa eksperckiego.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl